CHAMPAGNEDOGS

I put them on the top of the speakers—a place I have found for them accidentally. The block angular blocks of the boxes emphasized the fragility of the figures. I was charmed by their playfulness and innote lightness. I put them on my desk, and their shadows emerging in the light of the lamp showed that they come to life only with their shadows, this is how their real shape evolves. So I started to draw them.

The Story

In the winter of 2003, the first large, one and o half meter toll, ChampagneDogs were mode of bent aluminium wire. The change in scale instantly changed their characte• They became great.

The Vision

The Tao Te Ching

by Lao Tzu

Translated by D.C. Lou

5

Heaven and earth are ruthless,
and treat the myriad creatures as straw dogs;
the sage is ruthless, and treats the people as straw

Is not the space between heaven and earth like a bellows?
It is empty without being exhausted:
The more it is squeezed the more comes out.

Excessive speech leads inevitably to silence.
Better to hold lost to the void.

Texts

STURCZ János: Pezsgőkutyák

Óbudai Társaskör Galéria, 2006

Kapala Györgyi 2000-ben végzett a Képzômûvészeti Egyetem tervezôgrafika szakán, de már harmadéves korától art directorként dolgozott különbözô, számomra titokzatos hangzású, ám a szakma számára jól hangzó multinacionális reklámügynökségeknél. (Olyanoknál, mint a BBDO, a PUBLICIS és a kedvencem, az azóta már megszûnt, de gyönyörû hangzású AMMIRATI PURIS LINTAS.) Györgyi hihetetlen lelkesedéssel és igényességgel vetette magát a munkába. Hitt abban, hogy a nyilvánosság kötelez, hogyha valami nagy tömegben kerül az emberek szeme elé, akkor annak szellemileg és vizuálisan tökéletesnek kell lennie...

trending_flat More

Készített is néhány sikeres reklámfilmet, neves rendezôkkel, operatôrökkel és nemzetközi stábokkal dolgozott együtt. Haspókként, nekem a Gyermelyi tészta a kedvencem, ahol nagyon finoman játszott rá az aranymosás és a tészta leszûrése közötti hasonlóságra, s az asszociációval mintegy megemelte a hétköznapi étket, ami aztán egy gyönyörû barokk csendéleteket idézôen szép tál levesben landolva jut nyugvópontra. A reklám már maga is egy virtuális, képzeletbeli világ, az álmokkal érintkezik, s a tudatalattiba merül alá. Ennek ellenére Kapala Györgyi lelkének egy másik táján árnyékkutyák sétálgattak, olykor a Holdra ugatva, míg végül egy véletlen folytán megtestesültek, s kiléptek a valós anyagi világba. A duchampi „fôrendezô”, a véletlen szülte ôket. Mindannyian nyomorgattunk már belsô fe-szültségünket levezetve, a puha anyag kis ellenállását és saját erônket élezve pezsgôs dugórögzítô drótot. De abból csak összegubancolódott csomó lett. Kapala Györgyi egy alkalommal mindössze két csavarintást végzett az abroncson, így létrejött a fej és a farok, s a csomagolási hulladék filigrán kutya lett. Azt is mondhatnánk, a nôi kéz érintésétôl a tárgy lénnyé változott, a kutyák becsavarodtak, illôen ahhoz a könnyed bódulatot okozó nedûhöz, amelyet korábbi funkciójukban a palackban ôriztek. Bár a mozdulat szobrászi - és Joseph Beuysnak is van egy ilyen, fogóval Sturcz János: Pezsgôkutyák megcsavart fémszalagban az emberi test energiáját megôrzô és demonstráló objektje - a pezsgôkutya szobrocska erôsen grafikus jellegû, nincs tömege, a formát a kontúrok írják körül, s az egész olyan, mint egy folyamatos, materializálódott térbeli vonal. Ugyanakkor a csavart drót egy jellegzetesen nôi mûfajt és ôsi, feminin technikát, a fonást is idézi. Valószínûleg nem ez motiválta Kapala Györgyit, mégha az Egy vonal, két kutya címû munkáján ô is egy nôi technikát, hímzést használt. A csavart drótból készített pezsgôkutyákban sokkal inkább a forma törékenysége ragadta meg, majd hamarosan kibújt belôle a grafikus, és megvilágította az általa teremtett új lényeket. Az árnyékok a tárgytól és az állatfigurától elszakadó, egy másik világba, dimenzióba átlépô, szeszélyes vonalhálót hoztak létre.

2001-tôl ezt az árnyék- és szellemvilágot kezdte el rajzolni. A kutyák a fénytôl életre keltek, elkezdtek egymással ismerkedni, ember módjára nagyképûsködni, pózolni, s a karikatúraszerû, álló rajzok kicsit rajzfilmszerûvé is váltak. A következô lépésben a vonal újra kilépett a térbe, amikor 2003-ban Györgyi - a szürrealisták léptékváltását követve - másfél méteresre nagyította pezsgôkutyáit. Majd egy újabb metamorfózisban a szobor újra síkba és egy virtuális valóságba fordult a róla készült fotókon, amelyeken csak részletei jelennek meg, ami által az állatábrázolás felismerhetetlenné, absztrakttá vált. A kisméretû szobrocskákról fotogrammokat is készített, amelyek hol ábrázoló, hol absztrakt jellegûek, néhol pedig más tárgyak, például egy koponya benyomását keltik. A 20. század mûvészetébe a dadaistáktól a pop arton keresztül Christóig sokan foglalkoztak a csomagolás és a hétköznapi tárgyak felhasználásának kérdésével. A metamorfózisok sorából sejthetjük, hogy Kapala Györgyit nem a szemét költészete vagy a duchampi ready made érdekelte. Gyakorló zen buddhistaként sokkal inkább az a gondolat foglalkoztatja, ami szerint mindenben megjelenhet valami más.

Nem véletlen, hogy a kutya Kapalánál is az árnyékvilággal kapcsolódik össze. A régi hitek szerint a kutya a túlvilághoz kötôdô lény, gyakran a túlvilág kapujának ôrzôje, mint például a háromfejû Cerberus. Holdugató Pezsgôkutyák, fotogram, 2006 Akár tekinthetnénk Györgyi kutyáit is az alvilág vagy a halál hírnökeinek, a halálélményt elôzô lényeknek. Ennek azonban ellentmond e törékeny lények könnyedsége, vidámsága, életkedve. Az ô kutyái a kínai kultúra felfogásához állnak közel, melyben a kutya az életerô szimbóluma, annál is inkább, mivel sok helyütt el is fogyasztják.

Dürer Melankólia metszetén a veszettségre hajlamos állat a szaturnuszi lélekkel és a mûvészi képességekkel fonódik össze, s a mûvészethez kötôdik Kapala Györgyi mûveinek kontextusában is. Az árnyék ugyanis - gondoljunk csak az alvó kedvesének árnyékát porba rajzoló, s ilyen módon a görögök szerint a képzômûvészetet felfedezô pásztorlány vagy Giotto Vasarinál olvasható történetére - a mûvészi leképzés legelsô formája a szépmûvészetek kezdete is. Így van ez Györgyi esetében is, akinek ezek a játékos, félig az árnyékvilágba nyúló kutyák az elsô képzômûvészeti teremtményei. Nem véletlen a kiállítás idôpontja sem, hiszen a kínai horoszkóp szerint a kutya évében vagyunk. Az sem lehet véletlen, bár Györgyi nem tudhatta, hogy személyemben egy kutyát kért fel a megnyitásra.

Remélem, hogy elsô teremtményeit hasonlóan könnyed és jókedvû lények fogják követni.

trending_flat Less